Szkody w uprawach

Szkody w uprawach rolnych spowodowane działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych czy zwierzynę leśną są zmorą wielu gospodarstw. Prawidłowa ocena wielkości szkód pozwala rzetelnie określić wartość odszkodowań z tego tytułu. Nalot dronem umożliwia bardzo szybkie i dokładne określenie powierzchni zniszczonych upraw co stanowi doskonałą dokumentację dowodową. Tą metodą powinny być zainteresowane przede wszystkim przedsiębiorstwa rolne a także koła łowieckie, nadleśnictwa oraz towarzystwa ubezpieczeniowe.

wstecz