Rolnictwo

Coraz większe i nowocześniejsze przedsiębiorstwa rolne wymagają stosowania bardziej zaawansowanych technologii. Dzięki kamerze multispektralnej Parrot Sequoia otrzymujemy zdjęcia wykonane w pasmach: zielonym, czerwonym i dwóm podczerwonym niewidzialnych dla ludzkiego oka. Zdjęcia w tych pasmach możemy wykorzystać w celu określenia wskaźnika NDVI (znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji) obrazującego kondycję upraw. Znając potrzeby roślin można w znaczący sposób ograniczyć zużycie pestycydów i realnie ciąć koszty wykonując nawożenie tam gdzie jest to niezbędne. Zdjęcia multispektralne pozwalają analizować uprawy na wiele różnych sposobów, np. zachowanie roślin po nawodnieniu pola. Wynikiem opracowania mogą być pliki, które w połączeniu z systemami sterowania maszyn rolniczych umożliwiają precyzyjne dozowanie oprysków tylko tam gdzie jest to konieczne.

Przykładowe zastosowania nalotów:

  • ocena kondycji roślin na podstawie wskaźnika NDVI
  • określenie wielkości szkód w uprawach spowodowanych warunkami atmosferycznymi bądź zwierzyną
  • kontrola powierzchni zasiewów (w związku z dopłatami)

Napisz lub zadzwoń i umów termin!

wstecz