Modele terenu

Numeryczny model terenu jest jednym z kluczowych elementów danych wejściowych na etapie projektowania inwestycji. W przypadku inwestycji drogowych pozwala w prawidłowy i zbilansowany sposób zaprojektować niweletę nowej drogi tak aby stosunek nasypów i wykopów był jak najkorzystniejszy a co za tym idzie również korzystny ekonomicznie. Dzięki nalotom fotogrametrycznym można bardzo szybko opracować znaczne obszary terenu, dużo szybciej niż w przypadku tradycyjnych pomiarów.

wstecz