Obliczanie mas ziemnych

Roboty ziemne są jednym z kluczowych etapów każdej inwestycji budowlanej. Ich nieprawidłowe rozliczenie wiąże się z błędami w płatnościach. Budowa modeli nasypów, wykopów czy hałd różnego rodzaju materiałów na podstawie zdjęć pozyskanych z nalotów jest dużo szybsze i dokładniejsze niż tradycyjny pomiar geodezyjny. Wydajność pracy drona jest nieporównywalna z pracą zespołu geodezyjnego. Siatka wykonanego modelu może zostać wykonana nawet z dokładnością kilku centymetrów czego nie jesteśmy w stanie zrobić metodą bezpośredniego pomiaru.

wstecz