Inwentaryzacja stanu infrastruktury

Aby infrastruktura drogowa i kolejowa spełniała normy musi być okresowo przeglądana. Jednym ze sposobów inwentaryzacji jest wizualna ocena stanu nawierzchni. Zmapowany obszar daje informację nt. wszelkich ubytków wraz z ich usytuowaniem. Nalot nad liniami kolejowymi może być pomocny w trakcie procedury przetargowej dzięki czemu zamawiający i potencjalni wykonawcy mogą poznać warunki panujące na szlakach.

wstecz