Górnictwo

Fotogrametryczne metody budowania trójwymiarowych modeli wyrobisk wykonywane okresowo pozwalają w szybki sposób określić wielkość urobku na przestrzeni czasu. Wyrobiska oraz hałdy zgromadzonego materiału są często niedostępne lub mają skomplikowane kształty, które bardzo trudno byłoby odtworzyć metodą bezpośrednich pomiarów geodezyjnych. Dostęp z powietrza praktycznie eliminuje te ograniczenia.

wstecz