Geodezja

Geodezja najczęściej kojarzy się z mapami. I słusznie. Mapy wykonywane przez geodetów są wykorzystywane na etapie projektowania każdej inwestycji. Niestety często sam podkład mapowy nie odzwierciedla rzeczywistości tak dokładnie jak byśmy tego chcieli. Z pomocą przychodzą zdjęcia stanowiące tło dla tradycyjnej mapy. W ten sposób, w skrócie powstają ortofotmapy. Dzięki nim możemy w łatwy i szybki sposób sprawdzić wiarygodność mapy i wykryć ewentualne błędy a także lepiej zwizualizować sobie opracowywany teren.

wstecz