Ewidencja gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków jest jedną z ważniejszych dziedzin z zakresu geodezji. Granice własności działek są często przedmiotem ostrych sporów niekiedy ciągnących się latami. Odpowiednio wpasowana na współrzędne ortofotomapa służąca jako podkład pod mapę ewidencyjną pozwala szybko zweryfikować granice występujące w zasobie geodezyjnym i kartograficznym z faktycznym stanem władania na gruncie.

wstecz